DOLINA MECHANIKI PRECYZYJNEJ

Dołącz do społęczności tworzącej przyszłość
branży obróbki metali

Oferta partnerstwa

2023/2024

Radomski Klaster Metalowy

Kooperacja branży metalowej
regionu radomskiego

Oferta partnerstwa

2023/2024

Opis Organizacji

RADOMSKI KLASTER METALOWY to zrzeszenie kooperacyjne firm branży obróbki metali
z regionu południowego Mazowsza, którego istnienie zostało sformalizowane w 2011 roku.

Organizacja skupia przedsiębiorstwa produkcyjne kluczowej i historycznie ugruntowanej
w regionie radomskim branży wytwórczej oraz ich partnerskie jednostki
z otoczenia biznesowo-naukowego.

W ramach przedsięwzięć klastrowych budowana
jest kultura kooperacyjna poprzez:

1

Produkcyjną i podwykonawczą współpracę branżową B2B

2

Działania marketingowe, w tym związane z internacjonalizacją i powiększaniem rynków zbytu

3

Wsparcie i promocja technicznej edukacji zawodowej

4

Wymiana wiedzy podczas szkoleń oraz spotkań tematycznych grup roboczych

5

Wsparcie instytucjonalne mające na celu zabezpieczanie kluczowych interesów firm klastrowych

Zalety współpracy

Klaster oferuje wsparcie dla firm w wielu aspektach biznesowych tj. promocja i marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi czy rozwój technologiczny, w tym również w kierunku wdrażania rozwiązań Przemysłu 4.0. Towarzyszy temu trwałe wzmacnianie kontaktów branżowych i zaangażowanie w tworzenie sprawnego ekosystemu biznesowo-technologicznego.

W ramach współpracy członkowie mają możliwość korzystania z rozwiązań klastrowych,
z których jako kluczowe należy wskazać następujące zasoby:

Obecność w specjalistycznie sformowanym katalogu firm pozwalającym
na dedykowane wyszukiwanie przedsiębiorstwa według podziału technologiczno-wytwórczego

Indywidualną wizytówkę firmy, odpowiednio sformatowaną treściowo
w dogodny dla odbiorcy sposób

Działania marketingowe promujące firmy branży obróbki metali na 3 poziomach:

 

w formie regionalnej (targi pracy, spotkania branżowe, promocja kształcenia zawodowego),
ogólnopolskiej (obecność na targach branżowych, współpraca międzyklastrowa, partnerstwa projektowe,
działalność startupowa)
międzynarodowej (internacjonalizacja podczas targów i międzynarodowe partnerstwa projektowe)

Platforma B2B – wirtualny hub wymiany informacji kooperacyjnej, zleceń podwykonawczych
oraz ogłoszeń ofertowych

Dostęp do bazy CV oraz możliwość publikowania ofert pracy

Bezpłatny udział w szkoleniach rozwojowych i warsztatach tematycznych dedykowanych
dla konkretnych grup pracowników

Możliwość marketingowej prezentacji specyficznych aspektów przedsiębiorstwa
tj. osiągniecia biznesowe, specjalistyczne rozwiązania technologiczne czy współpraca B+R

Badania benchmarkingowe potrzeb i trendów firm z branży obróbczej
wraz z danymi porównawczymi z innych regionów Polski

Dołącz do naszej społeczności

Zapraszamy do dołączania do naszej struktury organizacyjnej, by móc
w pełni korzystać z przykładowo wskazanych aspektów naszej działalności.

W szczególności polecamy nasze najnowsze narzędzie – Platformę B2B,
czyli wewnętrzny rynek wymiany dóbr i usług.

Dzięki dostępnemu tylko dla firm stowarzyszonych serwisowi komunikacyjnemu macie Państwo dostęp do danych pozwalających na dalszy rozwój swoich firm. Istotnym elementem platformy jest możliwość publikowania oraz przeglądania zapytań ofertowych przedstawianych przez użytkowników klastrowych bądź wprowadzanych przez koordynatorów klastra ogłoszeń pochodzących spoza grupy m.in. zapytań od kontrahentów z Europy Zachodniej.

Oprócz tej podstawowej formuły wymiany danych sprzedażowych w ramach platformy istnieje możliwość zawiązywania kooperacji zakupowej, logistycznej czy projektowej. Platforma daje realne korzyści biznesowe, ale jest jeden kluczowy warunek – wymaga aktywnego w niej udziału.

Funkcjonalność jaka jest dzięki niej dostępna pozwala odciążyć dział handlowy firmy i wspomóc działalność marketingową, w szczególności w zakresie współpracy międzynarodowej. Wartością dodaną będzie tu też zawsze zacieśnianie relacji partnerskich pośród lokalnych firm branży obróbki metali, pozwalających na ciągły rozwój tego sektora w regionie, wraz z zapewnianiem stałego dopływu wykształconego personelu.

W przypadku dołączenia do klastra w trakcie trwania okresu wdrożeniowego platformy b2b w ramach projektu ‘profuture’ finansowanego z funduszy urzędu marszałkowskiego województwa mazowieckiego opłata wpisowa nie będzie pobierana.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami

Izba Przemysłowo-Handlowa
Ziemi Radomskiej
ul. Rwańska 8

+48 48 384 56 60
+48 668 446 048

biuro@klastermetalowy.radom.pl
26-600 Radom, Polska

Strona zrealizowana w ramach projektu „Internacjonalizacja działalności Radomskiego Klastra Metalowego”.
Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.