ul. Kościuszki 7

26-600 Radom

Tel. +48 362-62-53; 362-35-66

e-mail: ckziu2@ckziu2.radom.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu jest publiczną placówką posiadającą bogatą ofertę edukacyjną skierowaną głównie do osób dorosłych, którzy chcą uzupełnić posiadane wykształcenie lub zdobyć nowe umiejętności.

Współpracuje z pracodawcami, organizacjami społecznymi, uczelniami wyższymi, a także międzynarodowymi producentami profesjonalnego sprzętu wykorzystywanego do nauki dążąc do ciągłego rozwoju i podnoszenia jakości kształcenia.
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu to placówka, która dzięki swojej ofercie edukacyjnej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, którzy potrzebują dobrze wykształconej, wykwalifikowanej i specjalistycznej kadry.

Dodatkowo od stycznia 2024 r. w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Radomiu weszła nowa placówka oświatowa: Branżowe Centrum Umiejętności nr 2. Przedsięwzięcie powstało w ramach projektu na „Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyki przemysłowej (BCU-BEM), realizującego koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs)”.

BCU nr 2 w Radomiu ma być wiodącym ośrodkiem w regionie radomskim, jak i ogólnopolskim umożliwiającymi kształcenie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców, przedsiębiorców oraz wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe poprzez dostęp do najnowocześniejszych technologii w danej dziedzinie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej aktualnej oferty!

CKZiU-oferta szkoleń

Branżowe Centrum Umiejętności-oferta szkoleń

Nasi

Partnerzy