Nasze wparcie

U źródeł powstania Radomskiego Klastra Metalowego zawsze było zinstytucjonalizowane wsparcie edukacji technicznej. Wspólnym dobrem wszystkich członków organizacji jest kształtowanie dobrych praktyk upowszechniania wiedzy technicznej j i zaszczepianie pasji do ciągłego rozwoju technologicznego u młodych adeptów kierunków technicznych. Z tego względu kluczowymi partnerami klastra są radomskie szkoły średnie techniczne oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, z jego Wydziałem Mechanicznym na czele.

W pierwszym rzędzie skupiamy się na młodzieży klas o profilu mechanicznym, którą obejmujemy opieką mentorską podczas zajęć praktycznych oraz wyposażamy w uniformy oraz podręczniki. Część firm aktywnie uczestniczy w kształceniu praktycznym poprzez powtarzalną organizację praktyk zawodowych, a koronnym osiągnięciem klastra jest stworzenie i wdrożenie pilotażowego kursu zawodowego kształcenia dualnego w zawodzie „Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC” realizowanego w ramach szkoły branżowej I stopnia. Projekt ten z powodzeniem realizowany jest od 2016 roku, a w jego ramach edukację odbyło i odbywa ponad 300 młodych ludzi kształcących się zawodowo w nowoczesnym otoczeniu technologicznym radomskich firm. (o kształceniu dualnym czytaj tu)

Szkoły otrzymują od nas wsparcie promocyjne, merytoryczne oraz rzeczowe m.in. poprzez sponsorowanie zakupów wyposażenia meblowego, technicznego czy narzędziowego oraz wsparcie akcji i konkursów organizowanych przez szkoły.

Przedstawiciele naszych firm regularnie wspierają akcje propagujące kształcenie techniczne m.in. poprzez bezpośredni udział w wywiadówkach z rodzicami dzieci końcowych klas szkoły podstawowej, organizację wizyt studyjnych uczniów w firmach i opracowanie materiałów wspierających kształcenie (więcej na ten temat można znaleźć na stronie serwisu www.zawodowcyradom.pl)

Od 2020 roku, opierając się na funduszach pozyskanych z FRSE oraz ERASMUS+ rozpoczęliśmy międzynarodowe współprace skoncentrowane na wsparcie szkolnictwa zawodowego (więcej na ten temat można znaleźć na naszej podstronie poświęconej działaniom projektowym Skills4ami oraz LeadExt.)