ul. Żeromskiego 53
26-600 Radom
tel: +48 48 362 03 32
tel: +48 48 362 03 58

Urząd Miasta Radomia

Miasto Radom ma bogatą tradycję jako ośrodek władzy państwowej i administracji regionalnej. W okresie I Rzeczpospolitej był rezydencją królewską, miejscem obrad Sejmu i siedzibą Koronnego Trybunału Skarbowego. W ciągu ostatnich dwóch wieków przez 145 lat pełnił funkcję stolicy regionu administracyjnego: departamentu, województwa, guberni, dystryku.

Nasi

Partnerzy