ul. Stasieckiego 54
26-600 Radom
tel: +48 48 361 76 60
tel. +48 48 361 76 99
p.motyl@uthrad.pl

Uniwersytet Radomski Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Radomskiego od ponad 70 lat kształcąc inżynierów wpisuje się w krajobraz akademicki regionu. Obecnie studenci uczą się na pięciu kierunkach studiów, tj.:

  • Robotyka i Automatyzacja Procesów,
  • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
  • Mechanika i Budowa Maszyn,
  • Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym,

Od roku akademickiego 2024/2025 do oferty dołączy kierunek:

  • Pojazdy Elektryczne i Hybrydowe.

Wydział, znajdujący się przy ulicach Stasieckiego i Chrobrego, to kilkadziesiąt specjalistycznych laboratoriów i pracowni komputerowych, które są niezbędne na drodze do Przemysłu 4.0. Przygotowują one przyszłych inżynierów do świata łączącego rzeczywistość maszyn produkcyjnych z wirtualnymi bliźniakami, przemysłowym internetem rzeczy i rozszerzoną rzeczywistością.

Wydział Mechaniczny przekształca się rozwijając nowe laboratoria wyposażone m.in. w roboty przemysłowe. Kulminacją tego procesu w ramach programu inwestycyjnego Uniwersytetu było otwarcie w styczniu 2024 roku Centrum Technologii Cyfrowych (CTC) z cyberfizycznym demonstratorem zrobotyzowanej Modułowej Linii Produkcyjnej (MLP). Kompleks trzech pracowni umożliwia prześledzenie procesu projektowego i produkcyjnego od pomysłu do wysyłki gotowego produktu. Zajęcia w Centrum odbywać będą wszyscy studenci powiązani z robotyką, inżynierią produkcji, budową maszyn i zarządzaniem.

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Radomskiego jest także Autoryzowanym Partnerem Szkoleniowym firm: DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH., SIEMENS i MITYTOYO oferując zainteresowanym studentom certyfikaty kompetencji.

 

 

Nasi

Partnerzy