ul. Stasieckiego 54
26-600 Radom
tel: +48 48 361 76 60
tel. +48 48 361 76 99
dziekan.wm@uthrad.pl

Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczny Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny jest najstarszym wydziałem Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego  w Radomiu, od swego zarania tworzącym historię radomskiego środowiska akademickiego. Powołana 13 stycznia 1950 roku Wieczorowa Szkoła Inżynierska NOT w Radomiu była bowiem jednowydziałową uczelnią o profilu mechanicznym. Również w kolejnych strukturach organizacyjnych Uczelni tj. Wyższej Szkole Inżynierskiej, Politechnice Świętokrzyskiej, Politechnice Radomskiej i UTH im. Kazimierza Pułaskiego, Wydział Mechaniczny odgrywał wiodącą rolę.

Absolwentami Wydziału Mechanicznego zostało ponad 6 tysięcy studentów. Obecnie studenci kształcą się na 3 kierunkach studiów:

  • Mechanika i Budowa Maszyn
  • Samochody i Bezpieczeństwo w Transporcie Drogowym – kierunek praktyczny
  • Budownictwo

Wydział posiada prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie INŻYNIERIA MECHANICZNA. Obroną zakończyło się ponad 50 przewodów doktorskich.

Nasi

Partnerzy