ul.Kociewska 22A

87-100 Toruń

+48 511 031 913

e-mail: kontakt@eduexpert.eu

Eduexpert Sp. z o.o.

Firma Eduexpert Sp. z o.o. została utworzona przez zespół doświadczonych ekspertów z branży edukacyjnej i technologicznej. Wieloletnia praktyka i wiedza każdego z nas oraz specjalizacja w poszczególnych obszarach, pozwala nam na wydawanie produktów edukacyjnych, w szczególności multimedialnych – na rynek oświatowy polski oraz zagraniczny.

Ponadto do naszego zakresu działań należy komplementarne projektowanie usług doradczych, szkoleniowych i technologicznych. Naszym celem jest wspieranie firm, szkół oraz samorządów we wszelkich działaniach związanych z edukacją i technologiami.

Działalność wydawnicza: tworzymy własne produkty edukacyjne, zasoby multimedialne, z wykorzystaniem najnowszych technologii. Współdziałamy z producentami sprzętu w zakresie opracowywania wysokiej jakości materiałów merytorycznych dostosowanych do wielu nośników docelowych tj. tablice interaktywne, podłogi interaktywne, tablety, komputery typu PC, telefony komórkowe.
Działalność projektowa: opracowujemy koncepcje i realizujemy projekty edukacyjne w ramach funduszy unijnych, realizujemy zadania zlecone w zakresie rozliczania projektów dofinansowanych.
Działalność szkoleniowa: realizujemy szkolenia dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów szczególnie w zakresie nowych technologii i dydaktyki cyfrowej.

Nasi

Partnerzy