ul. K.Pułaskiego 6/10
26-600 Radom
tel: +48 48 364 42 41
fax: +48 48 364 47 60
instytut@itee.radom.pl

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji   jest państwową jednostką badawczo – rozwojową.
W dniu 30 września 2010 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ITeE-PIB otrzymał 1 kategorię jednostek naukowych w grupie „Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji” (G2).

Realizowane w Instytucie Technologii-Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badawczym (ITeE-PIB) prace badawcze mają charakter badań podstawowych i stosowanych, prac aplikacyjnych, działalności eksperckiej i doświadczalno-produkcyjnej. Prowadzone są one w 11 obszarach tematycznych obejmujących badania systemów, innowacyjność i transfer wiedzy, inżynierię powierzchni, kształcenie i doskonalenie zawodowe, mechatronikę, produkcję prototypową i doświadczalną, systemy sterowania, technologie informatyczne, technologie środowiskowe, technologie włókiennicze i tribologię. Ponadto Instytut prowadzi działalność wydawniczą i poligraficzną w obrębie wydawnictw naukowych.

Nasi

Partnerzy