Ścieżka kariery

Karierę zawodową warto świadomie zaplanować, ale by móc ją w jakiś sposób zaprognozować potrzebne do tego są podstawowe informacje związane ze specyfiką zawodu. Celem naszych działań klastrowych jest informacyjne propagowanie i prezentacja dostępnych możliwości rozwoju w zakresie oferowanych przez nasze firmy zawodów. Planowanie ścieżki kariery to wymagające zadanie, ale odpowiednie przewartościowanie swoich umiejętności i preferencji połączone z odpowiednim odniesieniem ich do potencjału lokalnego otoczenia biznesowego może odpłacić zbalansowanym życiem prywatno-zawodowym.

Pojęcie „ścieżka kariery” możemy rozumieć jako drogę, którą pracownik przemierza w dotarciu do zamierzonych celów zawodowych lub obejmowane przez niego kolejno stanowiska i pełnione funkcje w karierze zawodowej. Można również interpretować to wyrażenie jako plan kariery zawodowej oferowany pracownikowi przez przedsiębiorstwo. Jako karierę zawodową rozumiemy indywidualny scenariusz życia zawodowego, który obejmuje różne aspekty aktywności. Planowanie ścieżek kariery może następować na różnych etapach życia zawodowego i można obrać różne typy kariery. W szybko zmieniającym się świecie, w którym przemiany technologiczne definiują ciągły postęp pragniemy przedstawić młodym ludziom potencjalne scenariusze rozwoju. Mamy nadzieję, że będzie to pewne ułatwienie i inspiracja.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi przez nas przykładami, które mogą zostać urzeczywistnione nawet w lokalnych firmach naszej branży. I warto podkreślić  – inspiracją dla tych modelowych przykładów były losy zawodowe prawdziwych ludzi stąd – osób zatrudnionych w naszych firmach.

Więcej na ten temat w zakładkach ’Zawody przyszłości’ oraz ’Poszukiwane zawody’