ul. Rwańska 7
26-600 Radom
tel: +48 48 384 56 60
izba@radomskibiznes.pl

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej

Działania Izby ukierunkowane są głównie na ochronę interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców, reprezentowanie środowiska gospodarczego w stosunku do władz administracyjnych oraz kształtowanie polityki gospodarczej regionu. Od 2011 r. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej pełni rolę Lidera Radomskiego Klastra Metalowego.

Nasi

Partnerzy