Skontaktuj się

Zamówienia (+48) 570 480 480Infolinia (+48)  502 465 290 (+48)  665 150 295Fax (+48) 613 62 81Adresy email biuro@charteropony.pl księgowość@charteropony.pl reklamacje@charteropony.pl[pu_button class="btn btn-primary" url="https://klastermetalowy.radom.pl/kontakt/"]Formularz[/pu_button]

Radomski
Klaster
Metalowy

​Początek wspólnym działaniom Radomskiego Klastra Metalowego dało podpisanie w 2011 r. Umowy Powiązania Kooperacyjnego Branży Metalowej.

Umowę podpisało 13 firm i instytucji. Podstawowym celem przedstawicieli firm sygnatariuszy umowy jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie realizują przedstawiciele firm Radomskiego Klastra Metalowego jest też promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży.

Działania realizowane przez Radomski Klaster Metalowy:

 • wspieranie działań związanych ze szkolnictwem zawodowym - pomoc merytoryczna i finansowa dla uczniów szkół technicznych;
 • włączenie się firm Radomskiego Klastra Metalowego w proces kształcenia dualnego,
 • wspólny udział firm branży metalowej i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Targach Hannover Messe Salon Industrial Supply;
 • stała współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi: Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego, Instytutem Technologii Eksploatacji-PIB, Infinitech 3D.

Cele Radomskiego
Klastra Metalowego

 • Wspieranie regionalnego przemysłu metalowego
 • Rozwijanie bazy poddostawców
 • Pozyskiwanie inwestorów
 • Wpływ na system edukacyjny
 • Wpływ na politykę gospodarczą
 • Rozwój międzynarodowej współpracy
 • Łatwiejszy dostęp do innowacyjnych technologii

Strategia

Współpraca ze szkołami zawodowymi oraz Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w zakresie: określenia potrzeb dydaktycznych, szkoleń, sprzętu i wyposażenia; organizacji praktyk, warsztatów i staży produkcyjnych w firmach; rekrutacji i monitorowaniu absolwentów do pracy w firmach branży metalowej;

Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców w okresie rekrutacyjnym w: gimnazjach, szkołach średnich, szkołach zawodowych oraz na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego;

Podjęcie współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w celu przeszkolenia w firmach nauczycieli i doradców zawodowych;

Promocja działań Radomskiego Klastra Metalowego poprzez: lokalne media, ekspozycje w galeriach handlowych, internet, billboardy tradycyjne i LED, współpracę z Wydziałem Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego;

Organizacja i uczestnictwo w targach branżowych w kraju i zagranicą;

Pozyskanie funduszy unijnych na rozwój klastra.