ul. Tarnobrzeska 9
26-613 Radom
Tel. 48 380 38 50

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. (Infinitech 3D)

Radomskie Centrum Innowacji i Technologii Sp. z o.o. (Infinitech 3D) zostało powołane przez Agencję Rozwoju Przemysłu do pomocy przedsiębiorstwom w rozwijaniu i wdrażaniu nowoczesnych technik projektowania i wytwarzania. Klienci RCIT osiągają wymierne korzyści w relacji do tradycyjnych rozwiązań. Nowe technologie pozwalają utrzymać konkurencyjność w warunkach szybkiego postępu naukowo-technicznego w gospodarce światowej. Bazą dla tych działań jest posiadany i rozwijany park maszynowy oparty na urządzeniach dla obróbki ubytkowej (CNC) i przyrostowej (Druk 3D).

Infinitech 3D jest marką stworzoną dla naszych produktów oferowanych klientom i łatwym narzędziem do komunikowania naszej tożsamości. Używamy technologii druku 3D i towarzyszących jej technik obróbczych dla usuwania barier tworzonych przez tradycyjne rozwiązania w realizacji innowacyjnych idei biznesowych.

RCIT stale rozwija technologie wykorzystujące przyrostowe metody wytwarzania (druk 3D). Obok bezpośredniego wytwarzania detali w tych technologiach (z metali, żywic, ceramiki i twardego plastiku) dostarczamy rozwiązania hybrydowe, w których w druku 3D powstają modele dla odlewnictwa i wkładki oraz rdzenie dla formowania metodą wtryskową i kokilową metali oraz plastików. Wspieramy nowe przedsięwzięcia biznesowe dostarczając jednostkowych, prototypowych detali i modeli o definiowanej funkcjonalności, a także oferując pomostowe i niskoseryjne techniki wytwarzania.

Nasi

Partnerzy