al. Jerozolimskie 93
02-001 Warszawa
+48 531 987 711
biuro@ybp.org.pl

Youth Business Poland – Fundacja Inkubator Technologiczny

Fundacja Inkubator Technologiczny zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w zakładaniu i rozwoju firm. Od 2008 prowadzi Program Youth Business Poland.

YBP jest częścią Youth Business International, sieci programów ufundowanych przez Jego Wysokość Karola księcia Walii, która wspiera przedsiębiorczość w 52 krajach świata. W każdym z krajów członkowskich, program jest ukierunkowany na rozwijanie lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości i prowadzenie programów dla osób, które chcą prowadzić lub rozwinąć swoją firmę.

O fundacji

Fundacja Inkubator Technologiczny zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w zakładaniu i rozwoju firm. Od 2008 prowadzi Program Youth Business Poland.

YBP jest częścią Youth Business International, sieci programów ufundowanych przez Jego Wysokość Karola księcia Walii, która wspiera przedsiębiorczość w 52 krajach świata. W każdym z krajów członkowskich, program jest ukierunkowany na rozwijanie lokalnego ekosystemu przedsiębiorczości i prowadzenie programów dla osób, które chcą prowadzić lub rozwinąć swoją firmę.

Misją Fundacji jest rozwój przedsiębiorczości i kompleksowe wsparcie młodych ludzi, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał, tworzyć stabilne firmy i nowe miejsca pracy.

Zadania te realizuje poprzez:
  • Udzielanie wsparcia mentoringowego, szkoleniowego i doradczego początkującym przedsiębiorcom
  • Prowadzenie projektów inkubacyjnych i akceleracyjnych dla startupów, w ramach których zrzeszani są najlepsi eksperci i partnerzy na rynku
  • Budowanie w Polsce sieci mentorów biznesowych, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z początkującymi przedsiębiorcami i wspierają ich długofalowo w stworzeniu i rozwoju strategii
  • Rozwój kompetencji przedsiębiorczych i liderskich uczestników projektów
  • Angażowanie sektora państwowego i świata biznesu do wspierania przedsiębiorczości w Polsce
  • Promowanie wolontariatu oraz kultury organizacyjnej opartej o Społeczną Odpowiedzialność Biznesu
  • Promowanie przedsiębiorczych postaw i działań w polskim społeczeństwie

Nasi

Partnerzy