ZAWODOWCY przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego

W okresie 27.05-31.12.2021 r. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej realizowała projekt ZAWODOWCY przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego [ZPRKM].

Zadanie zostało została dofinansowane  na kwotę 77 675,00 zł. w ramach konkursu Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. 

„ZAWODOWCY przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego” był unikatowym projektem opartym na wypracowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej (IPHZR), Wydział Edukacji Urzędu Miasta Radom (WE UM Radom) oraz wybrane szkoły średnie techniczne w Radomiu, modelu kształcenia dualnego we współpracy z przedsiębiorcami regionu radomskiego.

Celem zadania było zaprojektowanie nowej formy kształcenia uczniów szkół średnich-technicznych, którzy po uzyskaniu wykształcenia i ukończeniu szkoły będą mogli zasilić radomskie przedsiębiorstwa zrzeszone m.in. w Radomskim Klastrze Metalowych (RKM) jako specjaliści w zakresie mechatroniki, automatyki, programowania, sterowania maszyn i urządzeń, a także spawalnictwa.

W ramach zadania ZPRKM została przeprowadzona analiza funkcjonowania dotychczasowego modelu kształcenia dualnego w Radomiu z uwzględnieniem głównych osiągnięć, czynników sukcesu, problemów i wyzwań identyfikowanych przez przedsiębiorców, doradców zawodowych, nauczycieli zawodu, dyrektorów szkół średnich oraz uczniów, a także przedstawicieli Urzędu Miasta Radomia.

Zostali wybrani kluczowi partnerzy i interesariusze, eksperci i instytucje, uczestniczące w dalszych etapach realizacji Zadania, w tym szkoła średnia tj. Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”, w której istnieje możliwość uruchomienia klasy eksperymentalnej.

Została przeprowadzona analiza treści programowych potencjalnych klas wybranych szkół technicznych pod kątem możliwości adaptacji elementów nowych technologii do treści kształcenia. Ponadto zostały przeprowadzone specjalistyczne warsztaty dla doradców zawodowych oraz wyjazdy studyjne, które zwiększyły ich kompetencje zawodowe w kontakcie z uczniami i pozwoliły podnieść ich doświadczenie zawodowe.

Ostatnim etapem realizacji zadania ZPRKM było stworzenie rekomendacji dla uruchomienia technicznej klasy eksperymentalnej z elementami nowych technologii w modelu kształcenia dualnego oraz przykładowego harmonogramu i treści kształcenia.

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej jako koordynator Radomskiego Klastra Metalowego podpisała listy intencyjne z 3 firmami zrzeszonymi RKM oraz 1 placówką edukacyjną – Zespół Szkół Zawodowych im. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”. Podsumowaniem realizacji zadania jest produkcja filmowa przedstawiająca rozwiązanie wypracowane w zadaniu ZPRKM.

Proponowana forma kształcenia stanowi innowacyjną odpowiedź na problemy kadrowe przedsiębiorstw w zakresie kompetencji technicznych i wyzwań współczesnej gospodarki.

Okres realizacji zadania: 27.05.2021 r. – 31.12.2021 r.

Całkowity budżet zadania: 87.675,00 PLN

Dofinansowanie UMWM: 77.675,00 PLN

Wkład własny: 10.000,00 PLN

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Nasi

Partnerzy