Zapraszamy na szkolenie „Efektywna rekrutacja” w dniach 24-25.04.2023.

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej we współpracy z firmą CERTES Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniu warsztatowym „EFEKTYWNA REKRUTACJA”.

Data szkolenia: 24-25.04.2023 r.
Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, ul. Rwańska 8,
26-600 Radom.
Cena szkolenia: 800 zł. + VAT (2 dni szkoleniowe) /1 os.
W cenie szkolenia zapewniamy: analizę potrzeb szkoleniowych w formie wywiadu lub ankiety, materiały szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, lunch, przerwy kawowe.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie:
• Sprawnego prowadzenia selekcji kandydatów z efektywnym stosowanych narzędzi.
• Uniknięcia psychologicznych pułapek związanych z wpływem procesu selekcji na kandydatów.
• Zwiększenia efektywności prowadzenia rozmów poprzez świadomy wpływ na jej przebieg.
• Poprawy komunikacji z Kandydatem poprzez lepsze precyzowanie własnych intencji i lepsze rozumienie jego potrzeb.
• Tworzenia profilu Kandydata i wyboru osoby „wpisującej się” w zespół.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszę o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres a.burska@radomskibiznes.pl do dnia 31.03.2023 r.

Oferta szkolenia Efektywna rekrutacja

Formularz zgłoszeniowy

Zapraszamy!