Wyjątkowy Gość – Spotkanie z Karolem Semikiem

W minionym tygodniu gościliśmy w naszych skromnych progach Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej wyjątkowego Gościa – Pana Karola Semika byłego już Wiceprezydenta Miasta Radomia.

Była to doskonała okazja do podziękowania Panu Prezydentowi za owocną 4-letnią współpracę zarówno z Izbą Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej, Radomskim Klastrem Metalowym jak   i całą branżą metalową skupioną wokół kształcenia zawodowego oraz dualnego.

Udział w spotkaniu  z Panem Karolem Semikiem wzięli: Urszula Miśkiewicz – Dyrektor Biura IPHZR, Łukasz Białczak – Prezes Zarządu IPHZR, Jan Stańczyk – Prezes Zarządu Radmot Sp. z o.o., Członek Zarządu IPHZR, Janusz Trojanowski – Prezes Zarządu GGG Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu IPHZR oraz Andrzej Strzelczyk – Prezes Zarządu PMP Poland Sp. z o.o.

Uczestnicy spotkania podkreślali bardzo dobry okres jakim było uruchomienie pierwszych klas w systemie kształcenie dualnego, ale także kolejne kroki w uruchamianiu nowych klas z nowymi zawodami. Niewątpliwie ostatnie lata były wzorową współpracą pomiędzy radomskimi przedsiębiorcami zaangażowanymi w kształcenie dualne oraz samorządem lokalnym reprezentowanym przez Prezydenta Semika. Miasto Radom było jednym z pierwszych w Polsce, które zainicjowało system kształcenia dualnego.

Przypomnijmy, iż kształcenie dualne w Radomiu rozpoczęło się z rokiem szkolnym 2016/2017 i było naturalną konsekwencją realizowanego od 2010 roku przez radomskich przedsiębiorców programu popularyzacji szkolnictwa zawodowego w Radomiu. Trzy grupy interesariuszy tj. przedsiębiorcy regionu radomskiego, dyrektorzy szkół technicznych – zawodowych oraz przedstawiciele samorządu pracowały nad nowoczesnym modelem kształcenia połączonego z edukacją w szkole oraz regularną praktyką zawodową. Rezultatem długiej pracy było powołanie dwóch pierwszych klas tzw. dualnych o specjalności operator maszyn sterowanych numerycznie w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Hubala w Radomiu (ZSZ) oraz Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu (ZST).

W kolejnych latach do kształcenia dualnego przystąpiły 2 kolejne szkoły uruchamiając klasy oparte na tym modelu tj. Zespół Szkół Budowlanych w Radomiu (ZSB) – kształcenie w zawodzie murarz-tynkarz Zespole Szkół Zawodowych im. mjr Hubala w Radomiu (ZSZ) – kształcenie w zawodzie kierowca mechanik. W roku szkolnym 2019/2020 po raz pierwszy uruchomiono klas w systemie dualnym w technikum w zawodzie automatyk w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu (ZSE).