Wsparcie produkcyjne firm radomskiej branży metalowej dla osób walczących na Ukrainie

W obliczu bestialskiej inwazji na Ukrainie w pomoc dla tego kraju zaangażowały się także firmy Radomskiego Klastra Metalowego.

Poprzez działania podjęte przez Fundację Czajnia z Tomaszowa Lubelskiego, która bezpośrednio współpracuje i organizuje pomoc dla kilku ukraińskich organizacji pozarządowych otrzymaliśmy prośbę o ocenę możliwości wsparcia ukraińskich aktywistów, którzy utworzyli polową szwalnię opatrunków bojowych, tzw. staz taktycznych, w którą wyposażana jest każda osoba podejmująca walkę z najeźdźcą.

Pod kątem wykonania tychże staz tamtejsza organizacja jest samowystarczalna poza jedną jej kluczową częścią – specjalnym aluminiowym wałkiem zaciskowym. I właśnie w tej kwestii zgłoszono się do nas, jako do stowarzyszenia przedsiębiorców mających infrastrukturę maszynową pozwalającą na ich wyprodukowanie (poglądowy szkic detalu w załączeniu). Zapotrzebowanie na ten element oceniane jest na co najmniej kilka tysięcy sztuk.

 

Dziękujemy za wykonanie wałków i partycypowanie w kosztach firmom:

– STALGAST

– TOHO

– GALVO 24

– KERBI

– PRONAR

– INTER-METAL

Na zdjęciu: specjalny aluminiowy wałek zaciskowy.