Wizyta w Chorwacji w ramach projektu VETractive

Czy VET (vocational education and training) jest atrakcyjny?

O tym na pewno przekonani są uczestnicy międzynarodowego projektu VETractive!

W trakcie pierwszej wizyty studyjnej w Chorwacji nauczyciele z radomskich szkół mogli wymienić się doświadczeniami i dobrymi praktykami m.in. w zakresie prowadzenia warsztatów i praktyk zawodowych, funkcjonowania centrów doskonałości i realizowania projektów międzynarodowych z zakresu VET.

W Varaždin wizytowaliśmy Elektrostrojarska škola Varaždin, która jest największą placówką VET w regionie. Zobaczyliśmy pracownie robotyki, druku 3D, programowania sterowników PLC do inteligentnych domów, projektowania gier wideo, studio multimedialne oraz obserwatorium astronomiczne.

Spotkaliśmy się także z dyrektorem Wydziału Edukacji Regionu Varazdin, który opowiedział nam m.in. o tym jak funkcjonują centra doskonałości w ramach Centri izvrsnosti Varaždinske županije-ETC Hrvatska . W Elektrostrojarska škola funkcjonują 3 takie centra: w dziedzinie fizyki, nowych technologii oraz języka chorwackiego.

Uczniowie Elektrostrojarska škola równolegle z nauką w szkole kształcą się w wielu firmach, których właścicielami i pracownikami często są absolwenci tej szkoły. Udało nam się odwiedzić kilka firm i porozmawiać z przedstawicielami Eonex, Mobilisis i Metal Obad o tym jak wygląda kształcenie dualne i współpraca ze szkołą.

Podczas pobytu w Varaždin wzięliśmy także udział w uroczystych obchodach 119 rocznicy Izby Rzemieślniczej Varaždin Obrtnička komora Varaždinske županije. Był to dla nas ogromny zaszczyt

Oczywiście nie zabrakło też spacerów po urokliwych uliczkach Varaždin i malowniczych widoków z Varaždinsk Toplice

Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez zapewnienie kadrze radomskich i chorwackich szkół wiedzy, praktycznych metod i przykładów dobrych praktyk potrzebnych do świadczenia usług

poradnictwa i doradztwa uczniom szkół, jak również ich rodzicom.

Celem projektu jest także wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami edukacyjnymi a biznesem poprzez opracowanie i stworzenie przykładów dobrych praktyk i rekomendacji wspomagających młodzież w wyborze ścieżki zawodowej oraz poprawa ogólnego wizerunku kształcenia zawodowego.

Projekt korzysta z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.