Warsztaty na temat produktu przyszłości Radomskiego Klastra Metalowego

28 listopada w Hotelu Nihil Novi odbyły się warsztaty na temat produktu przyszłości Radomskiego Klastra Metalowego.

Było to spotkanie podsumowujące projekt „GO to the future”, którego liderem była Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej.

Projekt był współfinansowany ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele radomskich firm branży metalowej oraz Urzędu Miasta.

Przeprowadzone ankiety wśród członków RKM wskazały wymierne korzyści uczestniczenia w klastrze tj:

– kształcenie kadry,

– integracja środowiska i branży, wymiana kontaktów, doświadczeń i dobrych praktyk,

– promocja branży metalowej oraz działania wizerunkowe,

– popularyzacja szkolnictwa zawodowego wśród rodziców i uczniów.

Pozwoliło to wypracować również wspólne spojrzenie na konieczność zmian w dotychczasowej organizacji i formułach jej funkcjonowania oraz określić oczekiwania co do dalszej działalności Radomskiego Klastra Metalowego.