Warsztat 'Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej’

W dniu 19 października 2023 r. odbył się warsztat „Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej”. Uczestnikami warsztatu byli instruktorzy praktycznej nauki zawodu w firmach branży metalowej oraz doradcy zawodowi w szkołach.

Wydarzenie to wpisało się kalendarzowo w obchody Dnia Inżyniera-event mający  na celu popularyzację zawodu inżyniera, adresowany do uczniów szkół średnich oraz studentów.

Warsztat poprowadzili eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości: p. Paweł Nowak i p. Ziemowit Socha oraz ekspert Sieci Badawczej Łukasiewicz ITE- dr Jolanta Religa.

Uczestnikami wydarzenia byli instruktorzy praktycznej nauki zawodu z firm Radomskiego Klastra Metalowego oraz firm z terenu regionu radomskiego oraz doradcy zawodowi i nauczyciele zawodu z radomskich szkół technicznych.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie rozwiązań związanych z transformacja cyfrową, nowoczesnego rynku pracy i kompetencji przyszłości.

 

Zadanie publiczne pn. „Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej- warsztat dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu” dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.