Uroczyste odsłonięcie tablic Partnerów Kształcenia Zawodowego

W dniu 10 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki i Zespole Szkół Zawodowych im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu odbyło się uroczyste odsłonięcie tablic prezentujących Partnerów Kształcenia Zawodowego.

Od lat firmy branży metalowej skupione wokół Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz firmy działające w ramach Radomskiego Klastra Metalowego wspierają kształcenie zawodowe, w tym kształcenie dualne.
Uczniowie klas o profilu operator obrabiarek skrawających od 2016 r. objęci są programem kształcenia dualnego: zajęcia teoretyczne odbywają w szkole natomiast część praktyczną w firmach branży metalowej z Radomia i okolic-czyli bezpośrednio u potencjalnego Pracodawcy.

Firmy branżowe oferują także wsparcie w postaci:
-wyprawek szkolnych,
-nagród dla najlepiej uczących się uczniów,
-wyjazdów studyjnych.

W uroczystości odsłonięcia tablic ze strony przedsiębiorców wzięli udział przedstawiciele firm branży metalowej: p. Jerzy Widuliński (PRONAR) i p. Adam Walbórg (APLISENS).

Partnerami Kształcenia Zawodowego są firmy:

 • Fabryka Broni „Łucznik” Radom
 • Techmatik S.A
 • Kratki.pl Marek Bal
 • TOHO Poland
 • PMP Poland Sp. z o.o.
 • GGG Sp. z o.o.
 • RADMOT – CNC Turning and Milling
 • ROHRBOGEN Sp. z o.o.
 • Inter-Metal
 • Tech-Project Radom
 • PRONAR Sp. z o.o.
 • AZZ WSI
 • Lemich CNC Technology
 • ELMAR
 • GABEC
 • LENAAL
 • Radfrez CNC Machining
 • ŚRUBSTAL
 • Szymańscy International
 • Vorosteel
 • APLISENS
 • JMTECHNIK
 • LANDOIA
 • SETRION
 • STANMAR
 • ZNTK