Szkolenie dla doradców zawodowych

W dn. 29-30.11.2021 odbyło się szkolenie: SIŁA MOTYWACJI – coaching, mentoring i trening w prowadzeniu ludzi oraz niwelowanie stresu w otoczeniu i trening uważności adresowane do doradców zawodowych szkół podstawowych i średnich regionu radomskiego.

 

Szkolenie zostało zrealizowane w podziale na 3 moduły: 

MODUŁ I – WPROWADZENIE DO UWAŻNOŚCI W CODZIENNEJ PRACY I TECHNIKI UWAŻNOŚCI

MODUŁ II – MECHANIZM POWSTANIA I DZIAŁANIA STRESU

MODUŁ III – NARZĘDZIA COACHINGU, MENTORINGU I TRENINGU

 

Uczestnicy zdobyli praktyczą wiedzę z zakresu m. in.: wpływu uważności na naukę i motywację, mechanizmu powstawania i dynamiki reakcji stresowej, narzędzi coachingu, mentoringu i treningu oraz wzięli udział w treningu z wykorzystaniem technik medytacyjnych oraz zwiększających samoświadomość i budujących spokój.

Uczestnicy w ramach szkolenia: 

  • Nauczyli się świadomego zarządzania własnymi emocjami
  • Rozpoznali swoje stresory
  • Trenowali metody radzenia sobie ze stresem
  • Nauczyli się wpływania na sposób myślenia, by niwelować negatywne emocje
  • Zrozumieli, czym jest odporność psychiczna i jak można ją wzmocnić
  • Opanowali sposoby skuteczniejszego wykonywania swoich zadań pod presją czasu

 

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu ZAWODOWCY – przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego i dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.