Spotkanie przedstawicieli IPHZR z przedstawicielami Offshore Technical School (SOTS) ze Stavanger

W dniach 23-24 marca 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej z przedstawicielami Offshore Technical School (SOTS) ze Stavanger.Z uwagi na sytuację epidemiczną spotkanie odbyło się w formie zdalnej.

Spotkanie było elementem wizyty przygotowawczej do współpracy międzynarodowej w ramach projektu „Kadry przyszłości branży metalowej- dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w ramach programu Edukacja, Komponent III Współpraca instytucjonalna, Kształcenie zawodowe.

Celem spotkania było wzmocnienie relacji dwustronnych z Offshore Technical School ze Stavanger-instytucją edukacyjną oraz wiodącą organizacją kształcenia i szkolenia zawodowego dla przemysłu na poziomie uczelni technicznych.

Głównymi założeniami planowanego projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz dopasowanie systemu kształcenia młodych ludzi do zmieniających się potrzeb rynku pracy co w rezultacie wpłynie na większą zdolność do zatrudnienia absolwentów szkół technicznych przez firmy działające w branży metalowej.
Podczas spotkania omówione zostały modele kształcenia w Polsce i Norwegii oraz zadania w planowanym projekcie.

Partnerami Projektu są:
– Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej,
– Stavanger Offshore Technical School (SOTS).

 

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele firmy Eduexpert, Urzędu Miasta w Radomiu oraz Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu.

 

Wizyta przygotowawcza korzysta z dofinansowania o wartości 4.625 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.