Spotkanie branży metalowej i Radomskiego Klastra Metalowego

W dniu 25 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Hotelu Nohil Novi w Radomiu odbyło się pierwsze po wakacjach spotkanie branży metalowej firm zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Radomskiego Klastra Metalowego.W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele firm reprezentujących branże metalową, dyrektorzy szkół zawodowych oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Radomiu.
Głównym tematem spotkania było kształcenie dualne. Pragniemy przypomnieć, że systemem kształcenia dualnego objęte są klasy branżowe I stopnia o specjalności operator obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Radomiu oraz w Zespole Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu.
To już piąty rocznik młodzieży, który rozpocznie w nadchodzącym roku szkolnym 2020/2021 naukę w takim systemie.Spotkanie było też doskonałą okazją do  podziękowania za dotychczasową owocną współpracę z IPHZR oraz firmami z branży metalowej,  Pani Beacie Jasek wieloletniej dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala, która od września br. odchodzi na emeryturę. Podziękowania na ręcę Pani Dyrektor w imieniu Zarządu IPHZR oraz RKM złożyli: Pan Jan Stańczyk prezes firmy Radmot oraz Pan Janusz Trojanowskiprezes firmy GGG, a także Pan Andrzej Strzelczyk – prezes firmy PMP Poland.