skills4ami – nowy międzynarodowy projekt IPHZR

W dniach 21-22.04.2022 r. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej gościła partnerów z SOTS (Norwegia) oraz Eduexpert (Polska) w ramach nowego projektu: Empowering Youth Vocational Skills for Automated Metal Industry (skills4ami) (Wzmocnienie umiejętności zawodowych młodzieży w zautomatyzowanym przemyśle metalowym – dostosowanie edukacji zawodowej do wymagań przemysłu przyszłości).

W trakcie spotkania rozmawiano o skuteczności stosowanych metod kształcenia zawodowego w kierunkach technicznych w Radomiu i Stavanger. Partnerzy projektu odwiedzili  firmę członkowską IPHZR- AZZ WSI Sp. z o.o.  oraz Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala w Radomiu, które wspólnie biorą udział w kształceniu dualnym.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie badanie dotyczące kształcenia zawodowego z perspektywy 4 grup interesariuszy:

  • uczniów kształcenia dualnego
  • nauczycieli przedmiotów technicznych oraz doradców zawodowych
  • przedsiębiorców biorących udział w kształceniu dualnym oraz praktykach zawodowych
  • kluczowych osoby ze szczebla decyzyjnego

Celem ankiety jest poznanie wszystkich mocnych i słabych stron obecnie funkcjonujących rozwiązań, wykazanie braków i problemów edukacyjnych oraz podkreślenie dobrych praktyk. Wnioski przyczynia się do wsparcia kształcenia VET wskazując kierunki rozwoju, luki kompetencyjne młodzieży oraz stosowane dobre praktyki warte dalszego upowszechnienia.

W efekcie przeprowadzonego badania jakości kształcenia zawodowego opracowane zostaną materiały edukacyjne z udziałem nauczycieli zawodu oraz doradców zawodowych. Będą to nowe treści, wprowadzające innowacyjne elementy edukacyjne, dostosowane do potrzeb pracodawców i wprowadzające w specyfikę nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Głównym rezultatem projektu będzie platforma multimedialna zawierająca materiały edukacyjne z zakresu: informacji o zawodach technicznych, kompetencji w wybranych zawodach, wyboru ścieżki kariery. Treści będą wspierane materiałami multimedialnymi: filmami, zdjęciami, zadaniami, quizami i innymi interaktywnymi zasobami.

Konsorcjum projektu:
Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej (koordynator)
Stavanger offshore tekniske skole
Eduexpert

Termin realizacji:
01.2022 – 08.2023