Radomski Klaster Metalowy prekursorem w kształceniu dualnym

W dniu 5 kwietnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie plenarne Radomskiego Klastra Metalowego oraz firm reprezentujących branżę metalową z władzami miasta oraz dyrektorami szkół technicznych i zawodowych w Radomiu.

Gospodarzem spotkania był Wiceprezydent Radomia Karol Semik.
Spotkanie dotyczyło kształcenia dualnego w radomskich szkołach.
Temat wprowadzania kształcenie dualnego do radomskich szkół jest inicjatywą firm klastra metalowego, branży metalowej, Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego oraz Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.
W efekcie wspólnych prac tych środowisk we wrześniu br. w jednej z radomskich szkół technicznych ma powstać klasa dualna w systemie 3-letnim, kształcąca ślusarzy oraz operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie.
Prace nad projektem cały czas trwają. W najbliższym czasie zostanie powołana grupa robocza.