Radomski Dzień Inżyniera-relacja

W dniu 19 października 2023 r. w Radomskim Centrum Sportu przy ul. Struga 63 w Radomiu odbył się Radomski Dzień Inżyniera.

Wydarzenie to -mające na celu popularyzację zawodu inżyniera było adresowane do uczniów szkół średnich oraz studentów.

Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość uczestniczenia w sesji plenarnej „Jeśli czegoś nie wolno, a bardzo się chce to można?” oraz  zwiedzania stoisk wystawienniczych.

Wydarzeniem towarzyszącym były warsztaty  pn. 'Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej’ dedykowane doradcom zawodowym, nauczycielom akademickim oraz instruktorom praktycznej nauki zawodu w firmach.

Na wspólnym stoisku pod egidą Radomskiego Klastra Metalowego swoja ofertę prezentowały firmy:

 • Rohrbogen Sp. z o.o.,
 • Toho Poland Sp. z o.o.,
 • Inter-Metal Sp. j.,
 • Pronar Sp. z o.o.,
 • PMP Poland Sp. z o.o.,
 • Lemich CNC Technology,
 • AZZ WSI Sp. z o.o.,
 • GGG Sp. z o.o.,
 • KMP Edukacja,
 • Stalko,
 • Gabec.

Organizatorami Wydarzenia byli:

 • Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej,
 • Platforma Przemysłu Przyszłości,
 • Radomska Rada FSNT,
 • Radomski Klaster Metalowy,
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz ITE,
 • Uniwersytet Radomski,
 • Urząd Miasta Radom.