Projekt „Go to the future-produkt przyszłości Radomskiego Klastra Metalowego”

W okresie 01.09.2019 r.-28.11.2019 r. Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej realizowała projekt związany ze wspomaganiem rozwoju  Radomskiego Klastra Metalowego pod nazwą  „GO to the future – produkt przyszłości Radomskiego Klastra Metalowego”. 

Zadanie dofinansowane było ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

„GO to the future” to regionalne przedsięwzięcie, które polegało na zainicjowaniu działania Radomskiego Klastra Metalowego (RKM) i przedstawicieli przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji klastrowej.

Celem projektu było wspólne opracowanie, w oparciu o zmiany rynkowe i najnowsze globalne trendy, nowego produktu bądź usługi klastra, dedykowanego dla firm produkcyjnych.

Głównym celem zadania było przeprowadzenie wśród firm produkcyjnych zrzeszonych w RKM ankiety służącej do zdefiniowanie potrzeb w/w firm oraz oczekiwań względem Radomskiego Klastra Metalowego.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją projektu oraz z raportem z realizacji projektu.

Nasi

Partnerzy