Nowy projekt IPHZR – ZAWODOWCY przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego

W dn. 27.05.2021 została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego a IPHZR na realizację oferty ZAWODOWCY przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego [ZPRKM], która została dofinansowana  na kwotę 77 675,00 zł. w ramach konkursu Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu. 

„ZAWODOWCY przyszłością Radomskiego Klastra Metalowego” to unikatowy projekt oparty na wypracowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej (IPHZR), Wydział Edukacji Urzędu Miasta Radom (WE UM Radom) oraz wybrane szkoły średnie techniczne w Radomiu, modelu kształcenia dualnego we współpracy z przedsiębiorcami regionu radomskiego. Celem zadania jest zaprojektowanie nowej formy kształcenia uczniów szkół średnich-technicznych, którzy po uzyskaniu wykształcenia i ukończeniu szkoły będą mogli zasilić radomskie przedsiębiorstwa zrzeszone m.in. w Radomskim Klastrze Metalowych (RKM) jako specjaliści w zakresie mechatroniki, automatyki, programowania, sterowania maszyn i urządzeń, a także spawalnictwa. Proponowana forma kształcenia stanowi innowacyjną odpowiedź na problemy kadrowe przedsiębiorstw w zakresie kompetencji technicznych i wyzwań współczesnej gospodarki.

Okres realizacji zadania: 27.05.2021 r. – 31.12.2021 r.

Całkowity budżet zadania: 87.675,00 PLN

Dofinansowanie UMWM: 77.675,00 PLN

Wkład własny: 10.000,00 PLN

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.