Kolejny rok kształcenia dualnego w radomskich szkołach!

W dniu 21 sierpnia 2018 r. w Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej odbyło się kolejne spotkanie branży metalowej poświęcone kształceniu dualnemu.

Od sześciu lat firmy branży metalowej prowadzą działania mające na celu zmianę świadomości młodych ludzi oraz ich rodziców w kwestii możliwości jakie daje wybór szkoły technicznej.
Działania te zaowocowały zwiększającą się z roku na rok rekrutacją uczniów do tych szkół.

W tym roku do klas pierwszych o profilu operator obrabiarek skrawających w Zespole Szkół Technicznych i w Zespole Szkół Zawodowych przyjętych zostało 46 uczniów. Utworzono także dwie klasy o profilu technik mechanik do których uczęszczać będzie 60 osób. Nie są to dane ostateczne, rekrutacja jest cały czas w toku.

Rok szkolny 2017/2018 to już trzeci rok szkolny, w którym w radomskich szkołach funkcjonuje kształcenie dualne. System dualny polega na odbywaniu przez uczniów zajęć praktycznych bezpośrednio u pracodawcy-w firmach z Radomia i okolic. Dzięki temu młodzi ludzie uczą się przyszłego zawodu w praktyce. Systemem tym są objęci uczniowie klas o profilu operator obrabiarek skrawających w ZSZ i ZST.

W tym roku chęć przyjęcia uczniów na praktyki w systemie dualnym zadeklarowały firmy: Radmot sp. z o.o. sp. k.; GGG Sp. z o.o.; PMP Poland Sp. z o.o.; Landoia; Lemich CNC Technology; ROSA-MET Radom Sp. z o.o.; Rogrbogen Sp. z o.o.; Zakład Obróbki Precyzyjnej Radfrez; Tech-Project Sp. z o.o.; P.P.H. Stanmar Sp. z o.o.; Pronar Sp. z o.o.; Fabryka Broni „Łucznik” Radom Sp. z o.o.; Techmatik S.A.; Inter-Metal Sp.J.; GALVO S.A.