I Regionalne Seminarium Tematyczne Projektu Inteligentne MŚP

Siedem regionalnych ekosystemów innowacji, siedem dobrych praktyk w zakresie wspierania Przemysłu 4.0 w MŚP oraz dwie wizyty studyjne – to syntetyczne podsumowanie I Regionalnego Seminarium Tematycznego Projektu Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY, które odbyło się w dniach 25-26 lutego 2020 r. w Leuven w Belgii.

W spotkaniu uczestniczył Pan Łukasz Białczak Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej oraz Członek Zarządu Radomskiego Klastra Metalowego.

Organizatorem spotkania było centrum badawcze Flanders Make, goszczące 14 organizacji partnerskich reprezentujących 8 regionów europejskich z Włoch, Hiszpanii, Słowenii, Belgii, Finlandii i Polski i Wielkiej Brytanii.

W drugim dniu spotkania uczestnicy odwiedzili firmę Provan, której oferta obejmuje kompleksowe rozwiązaniabranży metalowej. Jako przedsiębiorstwo należące do grupy MŚP, Provan dwukrotnie otrzymał status Fabryki Przyszłości w ramach Programu Made Different.

Projekt SMARTY jest międzynarodową inicjatywą współpracy międzyregionalnej na rzecz wsparcia polityki innowacyjnej i uwalniania potencjału Przemysłu 4.0 w małych i średnich przedsiębiorstwach. Region Mazowsze reprezentuje w niej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

Odpowiada on na potrzebę zwiększania potencjału regionów w zakresie promocji idei Przemysłu 4.0 oraz wdrażania nowych narzędzi wsparcia innowacji. Wsparcie to dotyczy finansowania i realizacji innowacyjnych projektów o charakterze strategicznym, organizacyjnym oraz w zakresie innowacji produktowych, szczególnie przyczyniających się do rozwoju Przemysłu 4.0.