INNOWACJE B+R REALIZOWANE W FIRMACH NASZEGO KLASTRA

‘Epoka kamienia łupanego nie skończyła się dlatego, że zabrakło kamieni’

Branża metalowa w Radomiu to mocno ugruntowane historycznie korzenie. Wielkie przedsiębiorstwa, które rozwijały się tutaj od początku formowania Centralnego Okręgu Przemysłowego sprawiły, że poziom wiedzy i kompetencji technologicznych był duży. Jednak gdyby zabrakło odważnych i innowacyjnych menedżerów w latach 90-tych XX wieku, którzy zadbali o to, by te umiejętności dalej eksploatować i modelować na potrzeby unowocześnianych technik obróbczych

to być może ten rodzaj przemysłu w naszym mieście by obumarł.

Dziś wciąż lokalne firmy, dzięki zaangażowaniu twórczych i ambitnych przedsiębiorców rozwijają się prężnie, równocześnie poszukując swoich własnych innowacji, ułatwień i rozwiązań do doskonalenia swoich zasobów produkcyjnych poprzez twórcze powiązanie badań naukowych i prac rozwojowych.

‘Innowacja odróżnia lidera od naśladowcy – Steve Jobs’