Innowacyjne wdrożenia w technologii odlewów ciśnieniowych w firmie LENAAL

Podnoszenie wytrzymałości wraz z redukcją wagi to jedno z największych wyzwań branż transportowych i automotive. Istotny w tym przypadku jest punkt dojścia, którym jest proekologiczne działanie poprzez redukcję zużycia paliw oraz zwiększanie zasięgów pojazdów elektrycznych.

Jednym z takich zadań jest zwiększenie konkurencyjności firmy “LENAAL” Sp. z o.o. Sp. j. na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie korpusów zawieszenia dla branży motoryzacyjnej.

Opracowana proekologiczna technologia wytwarzania ultra wysokowytrzymałych i materiałooszczędnych aluminiowych odlewów o podwyższonych parametrach eksploatacji będzie miała wpływ na końcowe produkty podnosząc ich jakość i trwałość.

Cechą charakterystyczną nowych wyrobów, poza koniecznością zapewnienia właściwości użytkowych jest zachowanie ponadstandardowej odporności korozyjnej a w przypadku, gdy pełnią one również rolę bazy dla innych elementów podwyższoną wytrzymałość i odporność na zmienne warunki atmosferyczne w krytycznych sytuacjach.

Firma LENAAL  otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach następujących projektów: