$('#s1').cycle('fade');
Radomski Klaster Metalowy

Początek wspólnym działaniom Radomskiego Klastra Metalowego dało podpisanie  w 2011 r. Umowy Powiązania Kooperacyjnego Branży Metalowej.

Umowę podpisało 13 firm i instytucji. Podstawowym celem przedstawicieli firm sygnatariuszy umowy jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii.

Bardzo ważnym zadaniem, jakie realizują  przedstawiciele firm Radomskiego Klastra Metalowego jest też promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży.

Działania realizowane przez Radomski Klaster Metalowy:

- wspieranie działań związanych ze szkolnictwem zawodowym - pomoc merytoryczna i finansowa dla uczniów szkół technicznych;

-włączenie się firm Radomskiego Klastra Metalowego w proces kształcenia dualnego,

- wspólny udział firm branży metalowej i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Targach Hannover Messe Salon Industrial Supply;

-stała współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi: Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego, Instytutem Technologii Eksploatacji-PIB, Infinitech 3D.

 


Kooperacja Branży Metalowej
wykonanie: GrafMEDIA. Strony internetowe radom