$('#s1').cycle('fade');
Radomski Klaster Metalowy

Początek wspólnym działaniom Radomskiego Klastra Metalowego dało podpisanie 20.06.2011 r. Umowy Powiązania Kooperacyjnego Branży Metalowej.

Umowę podpisało 13 firm i instytucji. Podstawowym celem firm sygnatariuszy umowy jest zmiana wizerunku radomskiej branży metalowej, pokazanie jej potencjału produkcyjnego i usługowego, stosowanych nowoczesnych technologii. Bardzo ważnym zadaniem, jaki stawiają sobie przedstawiciele firm Radomskiego Klastra Metalowego jest też promowanie zawodów technicznych wśród młodzieży.

 radomski klaster metalowy


Działania realizowane przez Radomski Klaster Metalowy:
- wspólny udział firm branży metalowej i przedstawicieli Urzędu Miejskiego w targach Hannover Messe salon Industrial Supply -od 2011 r.;
- kampania wizerunkowa klastra m.in. promocja w mediach, billboardy itd.
- wspólny udział firm klastra w Radomskich Piknikach Naukowych,
- promocja zawodów technicznych wśród młodzieży oraz rodziców;  
- udział firm klastra  w Radomskich Targach Pracy;
-fundowanie wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół Technicznych i Zespołu Szkół Zawodowych-działanie od 2011 r. W wyniku tych działań zrekrutowano dotychczas 200 uczniów.
-prezentacja potencjału  klastra na wspólnym stoisku podczas Air Show a Radomiu;
-prace nad utworzeniem klas dualnych kształcących w kier. technicznych.

Kooperacja Branży Metalowej
wykonanie: GrafMEDIA. Strony internetowe radom