Automatyk

Bez automatyzacji trudno obecnie wyobrazić sobie jakikolwiek przemysł. Postęp i rozwój gospodarczy są zależne od tego, na ile jesteśmy w stanie zautomatyzować powtarzalne czynności i oddać kontrolę nad nimi maszynom i robotom. Za nimi stoją automatycy, którzy projektują i urządzenia pomiarowe sterujące, wykonawcze oraz systemy sterowania nimi. Część z nich to technicy, część ma wykształcenie wyższe, część to wyspecjalizowani w programowaniu informatycy. 

W skrócie można powiedzieć, że automatyk pracuje po to, by inni nie musieli wykonywać pracy manualnie. Tak naprawdę, zawód automatyka jest mocno zróżnicowany. Z jednej strony może to być stanowisko związane głównie obsługą techniczną urządzeń czy linii produkcyjnych w zakładzie, z elementami pracy konserwatora (modernizacja, naprawa maszyn), a z drugiej stanowisko programisty PLC, który zajmuje się programowaniem sterowników czy nawet konstruktora robotów mobilnych.

Automatyka dotyczy ogólnych zadań i czynności związanych z wykonywaniem zawodu, a zwłaszcza: projektowania układów sterowania dla potrzeb automatyki przemysłowej, konstruowania elementów i podzespołów układów automatycznej regulacji, tworzenia oprogramowania dla układów sterowania komputerowego, opiniowania projektów układów automatyki, uczestnictwa w odbiorze i uruchamianiu projektów, wreszcie – nadzoru nad urządzeniami pracującymi w cyklu zautomatyzowanymi nad pracą robotów przemysłowych. Robotyka zawęża działalność inżyniera do spraw związanych z projektowaniem, stosowaniem i nadzorowaniem pracy robotów i manipulatorów przemysłowych. Zawężenie to jest uzasadnione z uwagi na wyodrębnienie sięz obszaru wiedzy zwanej automatyką dynamicznie rozwijającej się gałęzi zastosowań cybernetyki i informatyki.

Specjalności, którymi może się zajmować inżynier automatyki i robotyki to:
–  automatyka,
–  automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych w przemyśle maszynowym,
–  automatyzacja systemów produkcyjnych,
–  elastyczne systemy produkcyjne,
–  robotyka,
–  przemysłowe systemy pomiarowe.
Inżynier automatyki i robotyki pełni także funkcje kontrolne poprzez ustanawianie standardów kontroli i procedur, zapewniających sprawne funkcjonowanie i bezpieczeństwo zautomatyzowanych
systemów. Ważnym zadaniem inżyniera jest również korygowanie wad konstrukcyjnych i wykonawczych w eksploatowanych systemach.
By móc mówić o sobie „inżynier automatyk” należy ukończyć studia na tym kierunku, są to studia inżynierskie. Dzięki nim zdobywa się odpowiednią wiedzę i praktykę, by podjąć pracę w zawodzie automatyka. Do tego potrzebne jest spore doświadczenie, którego można nabyć na przykład odbywając staże w halach produkcyjnych czy biurach projektujących maszyny. Aby zostać automatykiem należy mieć zmysł techniczny, konstruktorski, jak również doskonale posługiwać się komputerem, na którym wykonuje się większość prac projektowych.