Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego Hubala

Zespół Szkół Zawodowych im. mjr. H. Dobrzańskiego ,,Hubala” to szkoła z historią sięgającą roku 1904, kiedy to powstała jako szkoła rzemieślnicza, której celem było kształcić przyszłych pracowników i rzemieślników.  Wierni swojej historii robimy to po dzień dzisiejszy.

Jesteśmy szkołą, w której stwarzamy uczniom optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze przy pełnym zaangażowaniu profesjonalnie przygotowanej kadry pedagogicznej. Wyposażamy uczniów w wiedzę

i umiejętności , przygotowujemy do egzaminów zawodowych oraz  egzaminu maturalnego.

Zespół Szkół Zawodowych  im. mjr. H. Dobrzańskiego ,,Hubala” oferuje następujące kierunki kształcenia:

Szkoła Branżowa I stopnia: 

-fryzjer

-lakiernik samochodowy

-mechanik pojazdów samochodowych

-elektromechanik pojazdów samochodowych

-operator obrabiarek skrawających

Technikum: 

-technik usług fryzjerskich

-technik grafiki i poligrafii cyfrowej

-technik spawalnictwa

-technik mechanik

Szkoła Branżowa II stopnia: 

-technik usług fryzjerskich

-technik mechanik

Zajęcia praktyczne odbywają się w najlepszych zakładach na terenie Radomia i okolic. Uczniowie są chwaleni za sumienność i pracowitość, wielu z nich pozostaje u swoich pracodawców  po zakończeniu nauki. Nauczanie dualne łączące zdobywanie wiedzy w szkole z praktyką u pracodawców stanowi doskonałą receptę na pozyskanie wykwalifikowanego fachowca.

Gwarantem  rozwoju placówki jest współpraca z instytucjami takimi jak m.in.: Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Cech Rzemiosł Różnych, OHP,  Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Sieć Badawcza Łukaszewicz.

W naszej szkole realizowane są także programy, projekty oraz innowacje m.in.: „Diagnostyka i obsługa nowoczesnego silnika z bezpośrednim układem wtrysku benzyny” w ramach projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”,  „Fryzjer- zawód przyszłości” , „Jestem świadomym obywatelem”, Rządowy Program „Aktywna Tablica”, Ogólnopolski Projekt „Młode Głowy”, „Technik grafiki i poligrafii cyfrowej- zawód z przyszłością”.

Uczniowie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizowane firmy z zakresu fryzjerstwa , poligrafii i branży samochodowej, a także osiągają sukcesy w konkurach: X miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej, II miejsce w Międzywojewódzkim Turnieju Mechaników Samochodowych, II miejsce w Ogólnopolskich Mistrzostwach Mechaników, II miejsce w konkursie “Młody Innowator”, organizowanym przez Radomską Radę FSNT NOT.

Uczestniczymy w branżowych wycieczkach dydaktycznych oraz w ogólnopolskich targach. Są to np.: Targi Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu i Nadarzynie, Targi Kieleckie, Radomskie Dni Techniki, Beauty Forum Hair, AZZ Specialty Welding EMEAA.

Nasza szkoła z każdym rokiem doposaża pracownie, sale lekcyjne oraz zaplecze sportowe, czego najlepszym przykładem jest budowa nowego boiska wielofunkcyjnego.

Oprócz wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej nauki zawodu nasza szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój i możliwość aktywnego udziału w środowisku lokalnym. Wystarczy wymienić kilka  inicjatyw, w które można zaangażować się w „Hubalu”: Szkolne Koło Wolontariatu, HDK (honorowe krwiodawstwo), SKS, zbiórki żywności organizowane z Radomskim Bankiem Żywności, Hubalowa Wigilia będąca żywą lekcją historii, Akademia Filmowa kina Helios, współpraca z UNICEF-em. Szczególną inicjatywą jest ogólnopolska akcja Paczka dla Bohatera koordynowana przez naszą szkołę w powiecie radomskim. Hasło przyświecające tej inicjatywie „Walczyli dla nas. Zawalczmy dla nich!” jest zgodne z duchem naszej szkoły.

 

Wspaniały zespół pracowników szkoły oraz  uczniów i rodziców po raz kolejny udowodnił, że niemożliwe staje się możliwe i po raz drugi wygrał Budżet Obywatelski, dzięki któremu zostanie zbudowane boisko do piłki nożnej.

Atutem naszej szkoły są warsztaty zawodowe skierowane do uczniów szkół podstawowych, które przybliżają zawody prezentowane na corocznych Dniach Otwartych ZSZ im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”.