Zespół Szkół Technicznych im.Tadeusza Kościuszki

Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu to placówka powstała w wyniku połączenia dwóch szkół radomskich o wieloletnich tradycjach: Zespołu Szkół Energetycznych i Zespołu Szkół Mechanicznych.

Zespół Szkół Technicznych proponuje młodzieży nowoczesne kierunki kształcenia odpowiadające zapotrzebowaniu rynku pracy, a przy tym zapewnia wysoki poziom zdobywania wiedzy, jak i najwyższy standard wyposażenia pracowni i laboratoriów. Szkoła współpracuje z wieloma firmami różnych branż, w których młodzież odbywa także praktyki oraz z Uniwersytetem Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu.  Uczniowie korzystają z pracowni technicznych Wydziału Mechanicznego, uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych, gdzie zapoznają się z najnowocześniejszymi technologiami i doskonałym wyposażeniem.

Zespół Szkół Technicznych prowadzi kształcenie w następujących typach Technikum:

Elektrycznym

Energetycznym

Informatycznym

Mechanicznym

Mechatronicznym

Programistycznym

Odnawialnych Źródeł Energii

 

a także w Branżowej Szkole I  stopnia w zawodach:

Elektryk

Operator obrabiarek skrawających (w cyklu kształcenia dualnego)

i Branżowej Szkole II w zawodach:

Technik elektryk

Technik mechanik.

Uczniowie, po skończeniu szkoły, umieją bardzo szybko odnaleźć się w rzeczywistych warunkach pracy, gdyż w czasie nauki mają możliwość współpracowania z najlepszymi pracodawcami z różnych branż i odbywania praktyki zawodowej w renomowanych firmach.

ZST jest wizytówką miasta i przykładem rozwoju dla innych placówek. Nasze wyniki na egzaminach zewnętrznych maturalnych i z kwalifikacji zawodowych są dobre i bardzo dobre. Wyniki te wyróżniają nas na tle innych szkół Radomia i są o wiele wyższe niż średnia technikum na Mazowszu czy w kraju.

Sukcesywnie wzrasta liczba uczniów – obecnie uczy się prawie 1500 uczniów w technikum i szkole branżowej I i II st., a kadrę pedagogiczną stanowi liczba 150 nauczycieli.

Młodzież rozwija swoje zainteresowania i poszerza umiejętności kreatywne. Dlatego co roku realizowana jest przez Szkolny Ośrodek Kariery interaktywna wystawa „Mózg”, a Szkolny Klub Wolontariatu należy do wyróżniających się w mieście, co skutkuje nominacją naszych uczniów do grona „Ośmiu Wspaniałych”. Młodzież organizuje także kiermasz podręczników używanych, „otrzęsiny klas pierwszych”, przeprowadza konkurs na najsympatyczniejszego nauczyciela i nauczycielkę i bierze udział w wielu akacjach takich jak: „Drugie Życie Odpadów”, pomoc zwierzętom w schronisku, zbiórka makulatury, czy loteria Mikołajkowa. Bierzemy udział w Pikniku Naukowym, a młodzież przygotowuje wspólnie z nauczycielami „Szlachetną Paczkę” i akcję „Gwiazdka na Deptaku”.

W szkole funkcjonują koła zainteresowań: Koło Mechanik, Szkolny Klub Elektryków i Energetyków, Szkolny Klub Szachowy i Koło informatyczne, które rozwijają zainteresowania i hobbistyczne nastawienie do nauki uczniów.

Grupy nauczycieli, pracując w poszczególnych komisjach, biorą udział w wielu projektach unijnych, w ramach których poszerzają swoje umiejętności zawodowe.

W szkole realizowane są programy: „Moje finanse” i „Ekonomia w szkole”  – prowadzone przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Szkoła współpracuje również w wieloma firmami informatycznymi, które służą pomocą w prowadzeniu kształcenia w techniku informatyku. Do największych firm należą: Microsoft, Novell i Wacom. W ramach tej współpracy prawie wszyscy nauczyciele informatycy ukończyli kursy, dające uprawnienia prowadzenia szkoleń z ramienia Microsoft nadających uczestnikom specjalne certyfikaty nabytych umiejętności.

W Zespole Szkół Technicznych działa Szkoły Mistrzostwa Sportowego w dziedzinie lekkiej atletyki. Nasi uczniowie zdobywają laury nie tylko na Mistrzostwach Polski, ale przywożą medale z Mistrzostw Europy i miejsca punktowane z Mistrzostw Świata. Szkoła promuje zdrowy tryb życia i współorganizuje coroczny Bieg Kazików, który cieszy się dużą popularnością wśród Radomian.

Szkoła od 17 lat organizuje Ogólnopolską Konferencję Informatyczną, na którą przyjeżdżają nauczyciele z całego kraju. Konferencja cieszy się dużą popularnością i uważana jest za jedną z najlepiej zorganizowanych konferencji z dziedziny IT przeznaczonych dla edukacji i administracji publicznej w Polsce.