Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte

Zespół Szkół Elektronicznych to placówka oświatowa istniejąca od 1967 roku. Jej korzenie sięgają Technikum Mechanicznego, które było pierwszą siedzibą placówki. Dnia 1 września 1976 roku nastąpiła zmiana nazwy placówki na Zespół Szkół Elektronicznych. W dniu 10 października 1976 roku nadano szkole imię „Bohaterów Westerplatte”. Od tej daty szkoła wciąż prężnie się rozwija. W 1999 roku oddano do użytku budynek warsztatów szkolnych. W roku szkolnym 2005/2006 zaadaptowano sale lekcyjne na pracownie informatyczne. Szkoła nadal pozyskuje fundusze na rozwój pracowni, sal lekcyjnych oraz pracowników. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2022/2023 oddano do użytku boisko wielofunkcyjne które powstało dzięki zaangażowaniu uczniów oraz nauczycieli przy wykorzystaniu środków z Budżetu Obywatelskiego. Pod koniec roku 2022 ukończono termomodernizacje budynku oraz remont klatek schodowych, korytarzy oraz sal lekcyjnych.

Szkoła podąża również za rozwojem rynku pracy, powstawaniem nowych zawodów i nieustannie kształci specjalistów. Aktualne kierunki kształcenia to:

– technik automatyk;

– technik elektronik;

– technik mechatronik;

– technik robotyk;

– technik teleinformatyk;

– technik informatyk;

– technik programista;

Uczniowie technikum elektronicznego rozwijają swoje pasje nie tylko związane z kierunkiem kształcenia. Wśród uczniów ZSE Radom znaleźć można laureatów olimpiad, uczniów uzdolnionych muzycznie oraz tanecznie. Młodzież ZSE Radom swoim talentem ubogaca uroczystości szkolne. Warto również zauważyć sukcesy uczniów w olimpiadach lekkoatletycznych, czy zawodach w piłkę nożną oraz halową. Od lat placówka zajmuje czołowe miejsca w rankingach szkół ponadpodstawowych. Nasza szkoła to doskonały wybór dla wszystkich, którzy chcą zdobyć nie tylko atrakcyjny zawód ale również nabyć wiele umiejętności potrzebnych w życiu codziennym oraz w dalszej edukacji.