Spawanie jako powłoka antykorozyjna

prezentuje

Najnowsze wymagania dotyczące poprawy sprawności infrastruktury w przemyśle energetycznym i petrochemicznym oraz nacisk na redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego wymuszają takie zamiany na etapie projektowania, produkcji i użytkowania urządzeń, które umożliwiają pracę w bardziej wymagających i agresywnych warunkach. W tym kontekście dużym wyzwaniem dla producentów w/w urządzeń jest zwiększenie odporności na korozję wysokotemperaturową oraz uszkodzenia erozyjne i wydłużenie ich czasu eksploatacji.

Usuwanie skutków korozji wysokotemperaturowej i erozji występujących wewnątrz urządzeń stosowanych w energetyce i petrochemii jest jedną z najbardziej skomplikowanych i jednocześnie najdroższych napraw dla działów utrzymania ruchu i operatorów zakładów. Firma AZZ WSI jest dostawcą rozwiązań pozwalających zmniejszyć koszty wywołane wspomnianymi procesami oraz zwiększyć zwrot z inwestycji dzięki wydłużeniu czasu eksploatacji urządzeń poprzez połączenie najnowszych dostępnych na rynku, jaki i  opatentowanych rozwiązań spawalniczych.

Usługi wykonywane przez AZZ WSI Sp. z o.o. polegają na nakładaniu metodami spawalniczymi (napawaniu) na konstrukcje stalowe powłok ochronnych głównie z materiałów na osnowie niklu przy zapewnieniu wysokich standardów jakościowych oraz BHP, spełniając jednocześnie najwyższe obowiązujące w przemyśle standardy i indywidualne wymagania techniczne klientów. Działalność jest zdywersyfikowana na dwie gałęzie: napawanie nowych elementów w warsztacie zlokalizowanym w Radomiu  oraz usługi spawalnicze związane z naprawą infrastruktury istniejącej na miejscu u klienta.