Regulamin

Misją Platformy B2B Radomskiego Klastra Metalowego jest wzmaganie kooperacji branżowej oraz skracanie dystansu biznesowego pomiędzy dostawcami i odbiorcami dóbr.

Platforma w swoim działaniu ma pomóc w pozyskiwaniu nowych partnerów oraz umacniania już istniejących więzi pomiędzy przedsiębiorcami działającymi w branży obróbki metali oraz ich partnerów z otoczenia biznesowego. Wszyscy użytkownicy Platformy B2B zobowiązani są do kierowania się tą zasadą nadrzędną, współtworząc środowisko wzajemnego zaufania i współpracy.

Platforma to miejsce dla profesjonalistów, które umożliwia m.in. publikację ofert handlowych, ogłoszeń podwykonawczych, zleceń produkcyjnych czy zakupów grupowych itp.

Równolegle stanowi też miejsce komunikacji i wymiany doświadczeń poprzez skupianie problemów w ramach konkretnych grup tematycznych jak np. technologia, edukacja czy marketing.

Jednakowoż Radomski Klaster Metalowe, czyli koordynator niniejszej strony www, nie ponosi odpowiedzialności za treści generowane przez użytkowników. Opublikowane treści wyrażają wyłącznie informacje przekazana przez użytkownika wedle przypisanego konta, a koordynator ma prawo monitorować publikowane treści wraz z wymaganiem ich ewentualnej korekty lub, w skrajnych przypadkach, ich usunięcia.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z usługi w celu przesyłania lub linkowania do jakichkolwiek treści, które są zniesławiające, obraźliwe, nienawistne, groźne, spam lub podobne do spamu, które mogą obrażać, zawierają treści dla dorosłych lub budzące zastrzeżenia, zawierają dane osobowe innych osób, ryzykują naruszenie praw autorskich, zachęcają do bezprawnej działalności lub w inny sposób naruszają jakiekolwiek prawa.

Wszystkie treści przesłane przez użytkownika mogą być wysyłane do zewnętrznych usług weryfikacyjnych (w tym między innymi do usług zapobiegania spamowi). Nie wolno publikować  żadnych treści, które mogą być zakwalifikowane jako prywatne lub poufne.

Koordynator zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania treści przesłanych z dowolnego powodu bez wyjaśnień i zastrzega sobie prawo do podjęcia działań wobec dowolnego konta na Platformie B2B w dowolnym momencie.

Użytkownik udziela nam niewyłącznej, trwałej, nieodwołalnej, nieograniczonej licencji na używanie, publikowanie lub ponowne publikowanie treści użytkownika w związku z realizowaną usługą publikacji danych na Platformie. Uźytkownik zachowuje prawa autorskie do publikowanych przez siebie treści.

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia.