Przemysł 4.0 dla uczniów szkół technicznych

W dniu 4 grudnia 2023 r. na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Radomskiego przy ul. Stasieckiego 54 w Radomiu odbyło się spotkanie tematyczne ‘Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej- prezentacja dla uczniów szkół technicznych’.
Organizatorami spotkania byli Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej oraz Radomski Klaster Metalowy.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie radomskich szkół: Zespołu  Szkół Elektronicznych, Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Zawodowych, VI Liceum Ogólnokształcącego; doradcy zawodowi oraz nauczyciele praktycznej nauki zawodu w firmach branży metalowej uczestniczący w projekcie kształcenia dualnego.
Specjaliści z firmy Lean Center: p. Jakub Kocjan i p. Krzysztof Bednarz opowiedzieli o Przemyśle 4.0 oraz nowoczesnych metodach produkcyjnych. Podczas prelekcji zaprezentowane zostały technologiczne rozwiązania związane z transformacją cyfrową i cobotyzacją standardowych produkcyjnych stanowisk obróbczych. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość zwiedzić laboratoria Wydziału Mechanicznego UR oraz zobaczyć budowane Centrum Technologii Cyfrowej.
Zadanie publiczne pn. : „Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej – prezentacja dla uczniów szkół technicznych” zostało zrealizowane w ramach zadania „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania” i dofinansowane zostało ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji zadania: 10.09.2023-08.12.2023

Całkowity budżet zadania: 12 100 zł.

Wkład własny: 2 100 zł.

Nasi

Partnerzy