Warsztat dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i doradców zawodowych

W dniu 19 października w ramach organizacji Radomskiego Dnia Inżyniera jako wydarzenie towarzyszące odbył się  warsztat „Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej” dedykowany instruktorom praktycznej nauki zawodu w firmach branży metalowej oraz doradcom zawodowym w szkołach.

Warsztat poprowadzili eksperci Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości: Paweł Nowak i  Ziemowit Socha oraz ekspert Łukasiewicz ITeE- dr Jolanta Religa.

Uczestnikami wydarzenia byli instruktorzy praktycznej nauki zawodu z firm Radomskiego Klastra Metalowego oraz firm z terenu regionu radomskiego oraz doradcy zawodowi i nauczyciele zawodu z radomskich szkół technicznych.

Uczestnicy warsztatu mieli możliwość podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie rozwiązań związanych z transformacja cyfrową, nowoczesnego rynku pracy i kompetencji przyszłości.

 

Zadanie publiczne pn. „Wyzwania Przemysłu 4.0 w technicznej edukacji zawodowej- warsztat dla Instruktorów Praktycznej Nauki Zawodu” dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji zadania: 10.09.2023-08.12.2023 

Całkowity budżet zadania: 11 880 zł.

Wkład własny: 2 280 zł.

 

Nasi

Partnerzy