Pliki do pobrania

Realizacja projektu „Platforma ProFUTURE – zintegrowane działania promocyjno-wizerunkowe Radomskiego  Klastra Metalowego”

Celem projektu „Platforma ProFUTURE – zintegrowane działania promocyjno-wizerunkowe Radomskiego  Klastra Metalowego” było wypracowanie nowego modelu komunikacyjnego, który wzmocni wizerunek lokalnej branży oraz umożliwi poszukiwanie nowych odbiorców oraz nowych rynków zbytu. Głównym zadaniem projektu było rozszerzenie i zwiększeniu funkcjonalności serwisu klastermetalowy.radom.pl. W ramach utworzenia nowej wersji witryny RKM pełniącej rolę informacyjną na temat wykonywanych usług i produktów, zaplanowano:

1) utworzenie bazy firm w formie katalogu wizytówek członków klastra, w podziale na wybrane specjalizacje;

2) utworzenie wewnętrznego modułu dla członków klastra, do wymiany informacji o usługach i innych zasobach w ramach kooperacji dla partnerów z klastra oraz oferty na potrzebne usługi lub propozycje wykonania zleceń zewnętrznych (np. zagranicznych kontrahentów) w formie kooperacji;

3) utworzenie modułu wspierającego i promującego rozwiązania Przemysłu 4.0, tj. dotyczącego działań i partnerstw B+R, patentów, nowatorskich i innowacyjnych produktów wdrażanych przez firmy klastra;

4) utworzenie modułu dedykowanego zasobom ludzkim, tj. informacje o zawodach (zawody przyszłości, zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy, opisy zawodów, ścieżki edukacji) oraz oferty pracy;

5) opracowanie nowych zasobów graficzno-marketingowych promujących branżę oraz członków RKM;

5) utworzenie wersji angielskiej i niemieckiej serwisu klastermetalowy.radom.pl.

Zrealizowane zadania umożliwiły potencjalnym kontrahentom współpracę i wymianę dóbr pośród lokalnych przedsiębiorców z branży obróbki metali. Tym samym wpłynęło to na podniesienie konkurencyjności firm z regionu, pozwoliło ustabilizować działania biznesowe oraz ograniczyć zaangażowanie i koszty ponoszone w związku z indywidualnymi działaniami marketingowymi firm.

Okres realizacji zadania: 01.05.2022 r. – 31.12.2022 r.

Całkowity budżet zadania: 63 550 PLN

Dofinansowanie UMWM: 56 350 PLN

Wkład własny: 7 200 PLN

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Nasi

Partnerzy