’Platforma ProFUTURE B2B-wirtualny hub Radomskiego Klastra Metalowego’

Zadanie publiczne  „Platforma ProFUTURE B2B-wirtualny hub Radomskiego Klastra Metalowego” było kontynuacją zrealizowanego w 2022 r. zadania ‘Platforma ProFUTURE – zintegrowane działania promocyjno-wizerunkowe Radomskiego Klastra Metalowego’.

Głównym rezultatem obecnie realizowanego projektu było rozbudowanie platformy Radomskiego Klastra Metalowego i utworzenie wewnętrznego modułu B2B platformy ProFUTURE, wspomagającej działanie zrzeszonych firm w rozwiązaniach ukierunkowanych na wpieranie gospodarki obiegu zamkniętego (optymalizacja posiadanych mocy przerobowych i ograniczenie potencjalnych strat), pozyskanie nowych zleceń, budowanie komunikacji z większymi firmami podzlecającymi zadania wykonawcze. Utworzona i wdrożona platforma B2B pełni rolę tematycznie sformatowanego serwisu ogłoszeniowego dedykowanego pod konkretną specyfikę branżową. Docelowy ‘produkt klastrowy’ będzie spełniać pośredniczącą formę usługową dla firm zrzeszonych w klastrze oraz dla ich partnerów, wraz z równoległą rolą komunikatora dla konkretnych grup zawodowych zatrudnionych w zrzeszonych przedsiębiorstwach.

Zadanie było realizowane w rozbiciu na poszczególne etapy:

ETAP 1. Analiza potencjału ‘Platformy B2B’ oraz wyznaczenie prac programistycznych

ETAP 2. Podstawowe działania marketingowe

ETAP 3. Zabezpieczenie prawne ‘Platformy B2B’

ETAP 4. Wdrożenie programistyczne ‘Platformy B2B’

ETAP 5. Bezpośrednia promocja narzędzia – spotkania i testy z użytkownikami

 

Okres realizacji zadania: 01.05.2023 r. – 31.12.2023 r.

Całkowity budżet zadania: 74 310 PLN

Dofinansowanie UMWM: 62 150 PLN

Wkład własny: 12 160 PLN

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Nasi

Partnerzy