Projekt realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej w okresie 08.05.2019 r. – 31.12.2019 r.

Internacjonalizacja działalności Radomskiego Klastra Metalowego

Miło nam poinformować, że Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej w okresie 08.05.2019 r.-31.12.2019 r. realizowała projekt „Internacjonalizacja działalności Radomskiego Klastra Metalowego”. Zadanie dofinansowane było ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Celem zadania było wypracowanie koncepcji długofalowej współpracy naukowo-biznesowej Radomskiego Klastra Metalowego Polo Meccatronica – biznesowym hubem mechatronicznym regionu Trentino oraz regionalną agencją rozwoju przemysłu i biznesu regionu Trentino Sviluppo.
Główne działania w projekcie obejmowały organizację wizyty studyjnej i warsztatów we Włoszech (region Trentino) dla przedstawicieli Radomskiego Klastra Metalowego oraz wizyty studyjnej i warsztatów przedstawicieli Trentino Sviluppo i Polo Meccatronica w Polsce w podmiotach gospodarczych tworzących RKM.
Rezultatem prowadzonych działań jest przygotowanie listy obszarów tematycznych, które będą stanowić punkt wyjścia do uruchomienia wspólnych przedsięwzięć biznesowo-naukowych pomiędzy firmami zrzeszonymi w Radomskim Klastrze Metalowym oraz Polo Meccatronica wraz ze wstępną koncepcją ich finansowania ze źródeł publicznych.

Nasi

Partnerzy