Projekt realizowany przez Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej w okresie 01.09.2019 r.-28.11.2019 r.

GO to the future – produkt przyszłości Radomskiego Klastra Metalowego

Miło nam poinformować, że Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej w okresie 01.09.2019 r.-28.11.2019 r. realizuje kolejny projekt związany ze wspomaganiem rozwoju  Radomskiego Klastra Metalowego.Tym razem zadanie publiczne nosi tytuł „GO to the future – produkt przyszłości Radomskiego Klastra Metalowego”. Zadanie dofinansowane jest ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.„GO to the future” to regionalne przedsięwzięcie polegające na zainicjowaniu działania Radomskiego Klastra Metalowego (RKM) i przedstawicieli przedsiębiorców zrzeszonych w organizacji klastrowej, którego celem jest wspólne opracowanie, w oparciu o zmiany rynkowe i najnowsze globalne trendy, nowego produktu bądź usługi klastra, dedykowanego dla firm produkcyjnych.

Głównym celem zadania jest przeprowadzenie wśród firm produkcyjnych zrzeszonych w RKM analizy, której założeniem będzie zdefiniowanie potrzeb w/w firm oraz oczekiwań względem Radomskiego Klastra Metalowego.

Założeniem pomysłodawców projektu jest wyjście z nowoczesną, innowacyjną i nieszablonową ofertą Klastra w celu osiągnięcia sukcesu, pozyskania nowych partnerów handlowych oraz nowych rozwiązań technologicznych.

Rezultatem w/w działań będzie wypracowanie nowej koncepcji RKM i stworzenie wraz z członkami RKM nowego produktu lub usługi dedykowanej dla firm produkcyjnych z branży metalowej jako uzupełnienie lub wsparcie ich działalności biznesowej.

Nasi

Partnerzy