Technolog CAD

Osoba na tym stanowisku zajmuje się projektowaniem nowych lub udoskonalaniem istniejących już konstrukcji. W tym celu musi przygotować dokumentację techniczną (rysunki 2D/3D), na podstawie której tworzone będą prototypy danego produktu. Konstruktor pracuje w biurze przed komputerem, w oparciu o specjalistyczne programy (Solid Works, AutoCad). Przy realizacji projektu współpracuje ściśle z pracownikami innych działów, nadzoruje proces wdrażania stworzonej przez niego koncepcji.

Czym się zajmuje konstruktor, projektant (Zakres obowiązków):

  • Sporządzenie koncepcji technicznej na podstawie specyfikacji produktu
  • Przygotowanie dokumentacji konstrukcji 3D/2D i nadzór nad procesami jej wdrażania
  • Odpowiedzialność za dobór odpowiednich materiałów
  • Testowanie nowych oraz istniejących produktów
  • Ustalanie z klientami firmy szczegółów konstrukcyjnych
  • Analiza i ocena konstrukcji ze względu na koszty jej wytworzenia oraz funkcjonalność
  • Współpraca z innymi działami firmy pracującymi nad danym produktem

Wymagania

Aby zostać konstruktorem należy ukończyć studia techniczne (mechanika, elektromechanika, materiałoznawstwo). Niezbędna jest umiejętność obsługi komputera, z naciskiem na programy AutoCad, Solid Works i pokrewne (a co się z tym wiąże – bezproblemowe tworzenie dokumentacji technicznej 2D/3D), praktyczna znajomość reguł projektowania i procesów technologicznych, a także znajomość języka angielskiego na poziomie minimum komunikatywnym. Pracodawcy preferują osoby z kilkuletnim doświadczeniem w projektowaniu konstrukcji.

Konstruktor to osoba o analitycznym umyśle, kreatywna, posiadająca uzdolnienia techniczne. Ważne są także: odpowiedzialność, dokładność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.