Kontroler Jakości

Kontroler jakości to, jak i sama nazwa sugeruje, osoba, która sprawuje kontrolę nad jakością danego procesu produkcyjnego. To on nadzoruje dany proces i dokłada wszelkich starań, aby dany produkt był jak najwyższej jakości.

Praca kontrolera jakości polega w dużej mierze na pilnowaniu procedur w celu zapewnienia jakości produktów zgodnej z wymogami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Kontrola jakości to dział, w którym pracują osoby gwarantujące najwyższą jakość wyrobów. Posiadają one szereg kompetencji pozwalających na wychwycenie, rozpoznanie i naprawę błędów, które zdarzają się podczas produkcji.

Oprócz wychwytywania i analizowania błędów kontroler zajmuje się także dokumentacją techniczną oraz kontrolą dostaw związanych z procesem produkcyjnym.

W branży obróbczej metali osoba na stanowisku kontrolera jakości głównie skupia się na zgodności wymiarowej, wykorzystując przy tym różnego typu urządzenia pomiarowe, zaczynając od suwmiarek i mikrometrów, a na współrzędnościowych maszynach pomiarowych kończąc. Od nich zależy też skuteczne wyłapywanie i wskazywanie etapów produkcji do korekcji błędów.

Stanowisko kontrolera jest niezależne od działów produkcyjnych firmy, w której pracuje.