Operator maszyn sterowanych numerycznie CNC

Operator CNC to osoba specjalizująca się w obsłudze maszyn przeznaczonych do obróbki metali oraz tworzyw sztucznych. CNC to określenie na układ sterowania numerycznego, jaki możemy znaleźć w maszynach wykorzystywanych do obróbki różnych materiałów. Maszyny CNC są wykorzystywane głównie w zakładach produkcyjnych do toczenia, frezowania, wiercenia, szlifowania. Wykorzystanie maszyn pod okiem doświadczonego operatora CNC zapewnia wysoką szczegółowość wykonania.

Operator CNC zajmuje się obsługą maszyn, a konkretnie ich kalibrowaniem, czy mocowaniem. Wykonuje projekty według zleconych wytycznych. Zajmuje się kontrolą pracy maszyny i jej konserwacją. Pracownik ten sporządza normy określające, w jaki sposób należy przeprowadzać proces obróbki przy użyciu danej maszyny. Zakres obowiązków operatora CNC może także obejmować programowanie urządzeń.

Operator obrabiarek CNC to osoba, którą cechuje cierpliwość, precyzja oraz skrupulatność. Powinien to być pracownik nastawiony na ciągły rozwój zawodowy, a także poznawanie nowych technologii. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystuje podczas obsługi maszyn. Zachętą do pracy w tym zawodzie jest nie tylko wynagrodzenie, ale także ciągłe doskonalenie własnych umiejętności.