Inżynier Automatyki i Robotyki

Specjalista ten zajmuje się projektowaniem robotów dla przemysłu oraz systemów automatyki sterowania. Celem jego pracy jest tworzenie urządzeń produkcyjnych oraz rozwiązań dla przemysłu ułatwiających i przyspieszających produkcję, a także wspomagających jej optymalizację. Jego zakres obowiązków może obejmować szeroki zakres: od pracy koncepcyjnej, badawczej poprzez testowanie rozwiązań, odbiór, opiniowanie i zatwierdzanie produkcji oraz nadzór nad nią, szkolenie, ustalanie procedur eksploatacji i kontroli jakości, a także określanie procedur bezpieczeństwa oraz ich dokładne dokumentowanie, korygowanie wad, naprawianie, doskonalenie i ulepszanie.
W zakresie automatyki i robotyki można wyróżnić m.in. następujące specjalizacje:

  • automatyka (projektowanie układów sterowania dla potrzeb automatyki

przemysłowej, konstruowanie elementów i podzespołów układów
automatycznej regulacji, tworzenie oprogramowania dla układów sterowania
komputerowego, opiniowanie projektów układów automatyki, uczestniczenie w
odbiorze i uruchamianiu projektów, nadzorowanie urządzeń pracujących w
cyklu zautomatyzowanym oraz pracy robotów przemysłowych)

  • robotyka (projektowanie, stosowanie i nadzorowanie pracy robotów i manipulatorów przemysłowych)
  • przemysłowe systemy pomiarowe (zapewnianie jakości i niezawodności pracy automatycznych systemów produkcyjnych przez nadzorowanie i diagnozowanie pracy układów automatyki i robotyki)
  • automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych w przemyśle maszynowym (zastosowanie automatyki i robotyki w procesach wytwórczych)
  • automatyzacja systemów produkcyjnych (zastosowanie automatyki i robotyki w systemach produkcyjnych)
  • elastyczne systemy produkcyjne (zastosowanie automatyki i robotyki w elastycznych systemach produkcyjnych).

W zależności od zakresu pracy inżynier automatyki i robotyki wykonuje swoje obowiązki w laboratoriach ośrodków badawczo-rozwojowych, halach produkcyjnych bądź biurach technologicznych i konstrukcyjnych.
Pracuje zwykle w dni powszednie, na ogół 8 godzin dziennie. Jest to praca indywidualna lub zespołowa w zależności od pełnionych obowiązków. Również w zależności od wykonywanych zadań zajęcie to może się wiązać z odpowiedzialnością za eksploatowane urządzenia i maszyny bądź za zdrowie i bezpieczeństwo innych ludzi (na przykład podczas pracy w hali produkcyjnej).
Czynnikami uciążliwymi bądź szkodliwymi mogą być hałas, obsługa maszyn i urządzeń związana z ryzykiem uszkodzenia ciała. Pracując w zespole, inżynier automatyki i robotyki może być narażony na sytuacje konfliktogenne i stresujące.