$('#s1').cycle('fade');
  • Współpraca ze szkołami zawodowymi oraz Wydziałem Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w zakresie: określenia potrzeb dydaktycznych, szkoleń, sprzętu i wyposażenia; organizacji praktyk, warsztatów i staży produkcyjnych w firmach; rekrutacji i monitorowaniu absolwentów do pracy w firmach branży metalowej;
  • Organizowanie spotkań dla uczniów i rodziców w okresie rekrutacyjnym w :gimnazjach, szkołach średnich, szkołach zawodowych oraz na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego;
  • Podjęcie współpracy z Radomskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w celu przeszkolenia w firmach nauczycieli i doradców zawodowych;
  • Promocja działań Radomskiego Klastra Metalowego poprzez: lokalne media, ekspozycje w galeriach handlowych, internet, billboardy tradycyjne i LED, współpracę z Wydziałem Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej oraz Wydziałem Edukacji Urzędu Miejskiego;
  • Organizacja i uczestnictwo w targach branżowych w kraju i zagranicą;
  • Pozyskanie funduszy unijnych na rozwój klastra.
Kooperacja Branży Metalowej
wykonanie: GrafMEDIA. Strony internetowe radom